Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

www.testgorzow.pl


Korzystając z w/w systemu klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte.

§1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o sformułowaniu:
1. Sprzedawca – rozumie się przez to PUH TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
2. System – rozumie się przez to stronę www.testgorzow.pl wraz z całą infrastrukturą informatyczną niezbędną do składania zamówień online;
3. Klient – rozumie się przez to podmiot, który otrzymał od Sprzedawcy możliwość składania zamówień online poprzez System;
4. Panel Klienta – rozumie się przez to część systemu informatycznego udostępnianą w sposób autoryzowany wyłącznie jednemu, określonemu Klientowi;

§2

Korzystanie z systemu jest nieodpłatne.

§3

1. Klientowi, po wejściu do Systemu, przysługują uprawnienia do:
a. dokonywania zamówień produktów,
b. aktualizacji profilu (dane adresowe i kontaktowe).
2. Na podstawie wysłanych przez Klienta informacji dotyczących zamawianych produktów, sprzedawca realizuje zamówienie zgodnie z przyjętymi zasadami wysyłki towarów.

§4

Sprzedawca oferuje i akceptuje elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny), które są obsługiwane przez system Przelewy24 (www.przelewy24.pl). Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku.

§5

Zakupiony przez Klienta towar dostarczany jest przez Sprzedawcę zgodnie z wybraną formą płatności i kosztami przesyłki widocznymi w Systemie.

§6

Klient zobowiązuje się do korzystania z systemu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu a w szczególności do:
a. niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie informacji o zamówieniach dokonanych przez innych użytkowników systemu,
b. nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z systemu,
c. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.

§7

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki Klient korzysta z systemu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
b. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Klienta w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

§8

1. Sprzedawca gromadzi dane i statystyki dotyczące korzystania i eksploatacji systemu; dane te nie są związane z konkretną tożsamością danego Klienta.

§9

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępności do systemu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i/lub aktualizacji baz danych.

§10

Sprzedawca zastrzega sobie prawo, a Klient to prawo akceptuje, do natychmiastowego zablokowania dostępu do danych każdego Klienta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez niego regulaminu.

§11

Klient ma prawo do rezygnacji z użytkowania systemu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji z użytkowania systemu usuwa przetwarzane dotychczas dane osobowe Klienta, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

§12

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem prosimy kierować na adres                               email: sklep@testgorzow.pl

§13

1. Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dn. 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. nr 73 poz. 852).
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez PUH TEST Sp. z o.o. S.K. usług drogą elektroniczną (ustawa z dn. 18.07.2003r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144 poz. 1204).

§14

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą udostępniane Klientom na stronie systemu.  

Kategorie blog
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl